Een Friese file: verkeersproblemen van Leeuwarden

04 Februari 2001

In en rond Leeuwarden loopt het verkeer regelmatig vast. Een paar deskundigen buigen zich over het probleem en we zien in de praktijk waar verkeersdeelnemers, zoals taxi- en buschauffeurs tegenaan lopen. De files kosten het bedrijfsleven veel geld. Een haak om Leeuwarden zou de problemen oplossen zodat verkeer niet meer door de stad hoeft. Het openbaar vervoer komt aan de orde en we volgen Ypke Gietema in zijn zoektocht om bij het provinciehuis te komen.