Een lange les: laatste kans voor Fries op school?

09 September 2001

Het vak Fries is al 20 jaar verplicht op de basisschool, maar niet op alle scholen wordt evenveel gedaan. We zijn op een school in Boksum die één van de zes drietalige scholen is. In de laagste groepen is Fries en Nederlands gelijkwaardig en in de hoogste groepen komt er nog Engels bij. Tal van instanties vertellen wat ze doen aan Fries taalonderwijs zoals de Fryske Akademy, de provincie, Omrop Fryslân, de pabo en docenten, inspecteur en gedeputeerde komen ook aan het woord. We zien welke taalmethoden er zijn. In Leeuwarden doen ze minder aan Friese les en ook sommige pabo-studenten vinden het lastig omdat het Fries niet hun moedertaal is.