Een Mensenleven: Hiske van der Woude-Roorda

30 April 2000

Geart de Vries praat met Hiske van der Woude-Roorda, dochter van de beroemde communist Gerrit Roorda (1890-1977). Hij was stakingsleider, in de bouw en werkverschaffing. In 1927 kwam hij in de gemeenteraad van Opsterland en in Provinciale Staten. Hij had een voorliefde voor de Sovjet-Unie. Zijn dochter vertelt over het leven van haar vader en haar eigen herinneringen. Tryater is bezig met een stuk over Roorda (gespeeld door Romke de Leeuw).