Energie in wind

28 September 2003

Voor- en tegenstanders van windmolens komen aan het woord. Tegenstanders maken zich zorgen over de aantasting van het landschap en de overlast, voorstanders willen schone energie en het levert wat op. In Sibrandahûs is met succes fel geprotesteerd tegen verschillende plannen, maar de relatie met de buren werd niet beter. In Bozum heeft een boer één molen geplaatst, de buren ruim 200 meter verderop hebben overlast. Ook een hoogleraar komt aan het woord, net als de politiek en de projectontwikkelaar.