Friese zuivelcoöperaties

21 Mei 2000

Had Fryslân eerder 150 zuivelfabrieken, de eerste was in 1879 in Feanwâlden, nu zijn er nog twee grote zuivelconcerns, waarvan Friesland Coberco Dairy Foods met 16.000 boeren als aandeelhouder. In de loop der tijd moesten vele zuivelfabrieken sluiten en kwamen schaalvergroting en fusies op. Voormalige directeurs, melkveehouders en werknemers vertellen over de geschiedenis en de veranderingen. Ook is veel archiefbeeld te zien.