Friezen in een wereldstad

26 Oktober 2003

We bezoeken de Friese 'krite' (vereniging) in Amsterdam die 65 jaar bestaat, ze hebben een feestavond met Teake van der Meer. Veel Friezen gingen naar de grote stad Amsterdam, onder andere om werk te vinden. Historicus Frank Suurenbroek vertelt erover en er is veel archiefmateriaal te zien. Twee Friezen 'om utens' doen hun verhaal: acteur Hilbert Dijkstra (die ook bij Tryater speelt) en Tryntsje Hemstra die als verpleegkundige naar de stad kwam. Hoe is de overgang voor ze en hoe Fries voelen ze zich?