Fryslân Dwerstroch 0103: Water Lage Midden

15 November 1996

Fryslân Dwerstroch is een programma van schooltelevisie. Karin de Jong loopt dwars door de provincie, van noordoost naar zuidwest. In deel Fryslân drie loopt ze door het Lage Midden, het gebied dat lager ligt dan de rest van de provincie. Er is veel water, meren en poelen met dijken eromheen om droge voeten te houden. Het Woudagemaal pompt het water weg. Ze gaat in op de geschiedenis van de turfwinning, is bij de Alde Feanen en kijkt bij het zuiveren van water bij de waterleiding.