Het Dorp: Westergeest

03 Juni 1999

Portret van het dorp Westergeest en zijn inwoners. We zien Johannes Boersma die vele gebouwen uit het dorp heeft getekend en koster Harm Bergsma vertelt over de kerk. In het dorp is een dorpshuis, Fokkema's Pleats, er zijn twee campings, een galerie, een jachtbouwer, een jachthaven en een fierljepschans. Een school is er niet, kinderen gaan naar De Trieme. Veel inwoners komen aan het woord en vertellen over hun hobby's. We zien o.a. een verzameling van opgezette dieren en poppen.