Het glazen dorp: glastuinbouw

11 Oktober 1998

Tussen Berltsum en Bitgum is een gebied van 100 hectare beschikbaar voor glastuinbouw. Tuinders uit het Westland moeten naar andere plekken omdat de ruimte daar nodig is voor woningen. Bij de Waddenzee zou het klimaat ook gunstig zijn voor de teelt. De gemeente Menameradiel ontvangt de telers met open armen en verzorgt een excursie. We zijn bij een paprikakweker in Oosterbierum en Hartman uit Sexbierum maakte jaren geleden al de overstap van de Randstad naar Fryslân. Werklozen worden alvast opgeleid voor het werk in de kassen.