Het Verona van Corina fan Eijk

30 December 2007

Portret van operaregisseur Corina van Eijk en de opera (in het weiland) in Spanga. We volgen Van Eijk bij de repetities voor de operafilm Samson en Delila en ze vertelt over haar liefde voor opera die ze van huis uit heeft meegekregen. Zangers vertellen over de bijzondere manier van werken in de tent. Ook zijn fragmenten te zien van eerdere uitvoeringen.