Het Wieringermeer onder water

04 Mei 2008

Op 17 april 1945 werd in opdracht van de Duitsers de dijk rond de Wieringermeerpolder doorgestoken en overstroomden alle landerijen en boerderijen van de polder die in 1930 in cultuur was gebracht. Drie mannen kijken terug op die tijd: Sytze Faber, Tjeerd Veenstra en Broer Holtrop. De geschiedenis van de polder, de overstroming en de wederopbouw komt aan bod met archiefbeeld ook.