Hjoed: Zwam in dorpshuis Siegerswoude

06 Februari 1997

Een drama voor het dorpshuis in Siegerswoude in 1997. Bezoekers merkten dat de vloer wat slap werd. Onderzoek wees uit dat de houten vloer bijna volledig verrot was vanwege aantasting door een huiszwam.