Hoe ziet Fryslân er in 2020 uit?

24 April 1994

In dit programma kijken we - met het oog op de verkiezingen - vooruit naar Fryslân 2020. Schrijver en journalist Geert Mak is bezorgd over de toekomst van de provincie. Met vele prominenten praten ze o.a. over landbouw, economie, werkgelegenheid, cultuur, natuur en identiteit. Te gast zijn: Jouke van Dijk, Tom van der Meulen, Johanneke Liemburg, Hylke Speerstra, Pé Miedema, Aggie van der Meer, Minke van der Ploeg, Durk van der Schaaf, Hendrik Folmer, Skelte Brouwers, Harm de Kroon, Sicko Heldoorn, Rimmer Mulder, Jan de Boer, Siebold Hartkamp, Joeke Baarda, Geerling Visch, Henk Kroes, Douwe Hoekstra, Douwe Keizer en Meindert Schroor. De muzikale bijdrage is van Cees Bijlstra en Leny Dijkstra.