Houtwallen, dobben en elzensingels

10 Mei 1998

Houtwallen komen veel voor in de gemeenten Achtkarspelen, Kollumerland en Tytsjerksteradiel. Het zijn begroeide aarden wallen om boerenland heen, ze zorgen voor een coulissenlandschap. De begroeiing op de wal is belangrijk voor flora en fauna, maar ze zijn niet altijd onderhouden en dat wordt nu weer opgepakt. Pingoruïnes, meertjes in het land, zijn in de laatste IJstijd ontstaan. Dobben zijn lang niet zo oud, maar ook daar is weer aandacht voor. Net als voor de elzensingels die weer moeten worden onderhouden.