Huub Mous op zoek naar de kleur van Fryslân

20 April 2008

Kunsthistoricus Huub Mous maakte een tentoonstelling 'De kleur van Friesland' in het Fries Museum. Hij vertelt over beeldende kunst in Fryslân en de ontwikkeling daarvan. De provincie heeft een grote verzameling kunst. Galerij Van Hulsen speelde een belangrijke rol en de Fryske Kultuerried. Met De bende van de blauwe hand kwam het modernisme in Fryslân in de jaren 60. In de jaren 80 kwam de groep Jonge Friezen op. We zijn ook in Museum Belvédère met Thom Mercuur.