Hwat jildt de tongblier

07 April 2002

Een portret van de boeren Prins uit Ee en Swart uit Morra, een jaar nadat hun melkveebedrijven geruimd zijn in de mkz-crisis van 2001.