"It hat west, it is" - Obe Postma

31 December 1996

Lezers van de gedichten van Obe Postma (1868-1963) vertellen wat ze zo mooi vinden aan het werk van 'de dichter van het Friese land'. Postma was de eerste winnaar van de Gysbert Japicxpriis in 1947. Onder die lezers o.a. Philippus Breuker, Michaël Zeeman, Lysbert Bonnema, Douwe Tamminga en Baukje Wytsma. We zien beelden van zijn grafsteen en Cornwerd, zijn geboorteplaats.