Ken U Zelven, over de loge van de vrijmetselaars in Sneek

02 April 2000

Programma over de vrijmetselarij, we zijn bij de loge in Sneek. Leden vertellen over hun lidmaatschap, we zijn bij een bijeenkomst en horen meer over de geschiedenis, symbolen en rituelen van dit genootschap dat leden helpt bij het zoeken naar waarheid. Alleen mannen kunnen lid worden, ze worden ingewijd.