Kunstenaars op pelgrimage

18 Juni 2000

In aanloop naar de grote Friezenreünie van Simmer 2000 is het voor het Frysk Festival het project Pylgers nei Fryslân bedacht, met als thema pelgrimage. Beeldend kunstenaars maakten werk in samenwerking met een andere discipline. We volgen een paar projecten. Beeldend kunstenaar Gerrit Terpstra maakt met musicus Klaas Hoek windvangers in het land bij de Hemdyk. Beeldend kunstenaar Auke de Vries maakt met theatermaker Hilde Mulder een 'Fries leger' en schrijver Douwe Kootstra bedacht teksten op de daken van boerenschuren die met zwarte dakpannen te lezen zijn, een project van kunstenaars Mark Bunder en Patrick Gofre. En bij Tichelaar in Makkum worden 300 'koppen' gemaakt en beschilderd als reisaltaar, een project van kunstenaar Nicolaas Dings.