Land van Droom en Wensen: deel 4: Holland, Michigan

20 Februari 2000

We volgen Hendrik Baron, Sippe Boonstra en Feije Hekstra die in de staat Michigan wonen. Baron emigreerde in 1948 naar Amerika, waar hij hoogleraar Engelse taal- en letterkunde werd. Hekstra maakte in 1952 de oversteek, hij heeft nu een grote stal met Friese paarden. Boonstra, oorspronkelijk uit Tzummarum, heeft een boekhandel. Alle drie vertellen ze over wat ze bereikt hebben in het leven, maar ook dat ze eigenlijk nergens thuis horen, ze denken veel na over hun identiteit. Met Hendrik Baron en Feije Hekstra gaan we ook terug naar hun geboorteplaats in Fryslân (Opeinde en Damwâld). Op de tournee van het Burgumer mannnenkoor doen ze ook Holland in Michigan aan.