LTV: De Griene Wei 1: Fusie in de zuivel: Rinze Zijlstra

28 Januari 1990

In dit programma praat Geart de Vries met Rinze Zijlstra (1927-2017) over de zuivel. In die sector speelt van alles, van coöperatie tot reorganisatie, schaalvergroting en samenwerking: CCF, Frico, Domo en Noord-Nederland. Bij boeren geeft dat onrust, we zijn bij boer Jouke Gerbrandy, hij wil niet bij de coöperatie en bij in 'vergaderboer' (gespeeld door Rense Westra). En we horen over onrust bij werknemers van de zuivelfabriek. Zijlstra was betrokken bij de boerenbond, zuivelbond. Hij was Eerste Kamerlid voor het CDA en burgemeester van Smallingerland en voorzitter van de KNSB.