LTV: De Griene Wei 3: Leeuwarden als onderwijsknooppunt: Martinus Santema

25 Juni 2019

In dit programma praat Geart de Vries met Martinus Santema, onderwijsdeskundige, over de samenwerking in het hoger beroepsonderwijs. Leeuwarden moet een studentenstad worden. Ze praten over de rellen van het zogenaamde Herenakkoord waarbij Groningen de Ubbo Emmius en de agrarische hogeschool kwijtraakte en Leeuwarden het Frysk Orkest en een aantal kunstinstellingen. We zijn ook in Groningen bij een tegenstander van deze ruil en praten met gedeputeerde Kobus Walsma. Ook kijken we op de HTS want Leeuwarden moet nieuwe technische opleidingen krijgen. En in een schets (gespeeld door Rense Westra) zien we wat een 'megamanager' doet