Manager of keuterboer

31 Oktober 1999

Boeren staan voor een dilemma nu de melkprijzen lager zijn, ze moeten meer melken maar de nieuwe mestwet schrijft juist minder koeien per hectare voor. Moeten ze investeren of goedkoper produceren? In dit programma zien we twee typen boeren: de manager en de keuterboer. Rinse Strikwerda heeft goed geboerd en woont in Zwitserland. Als hobby heeft hij een modern en efficiënt melkveebedrijf in Witmarsum met 700 koeien en de allernieuwste technische hulpmiddelen. Rudie Abma heeft met zijn vrouw Niesje 40 koeien in Nijhuizum. Hij heeft niet het nieuwste van het nieuwste, de koeien zijn min ofte meer buiten in de zogenaamde openfrontstal. Op een open dag bij de proefboerderij in Lelystad zijn beide type bedrijven te zien.