Mar ik zal strijden!: Ried fan de Fryske Beweging

23 November 1997

De Ried fan de Fryske Beweging verandert iets in aanpak: van voorheen strijden tegen allerlei zaken wordt nu meer gekeken naar hoe mensen in Fryslân in de praktijk beter gebruik kunnen maken van de wettelijke mogelijkheden die er zijn voor het Fries en dat ze het Fries gebruiken. We zien de aftredende voorzitter Liuwe Westra flyeren in een dorp, we zijn bij de herdenking van de Slag bij Warns, bij Fries Beweger van het eerste uur Durk van der Schaaf (raadslid FNP), bij de vergadering van het Kristlik Frysk Selskip en bij de Friese studentenvereniging Bernlef in Groningen. Dat Friezen niet overal hun moedertaal spreken, heeft o.a. te maken met de taalhouding.