Meer dan graven: archeologische vondsten

25 Februari 1996

Uit de terpen van Fryslân zijn vele archeologische vondsten gedaan en ook nu wordt er nog onderzoek gedaan. Het gaat om voorwerpen uit de vroege middeleeuwen. Bekend zijn de vondsten van Wijnaldum, zoals de fibula. Alles wat daar gevonden is, wordt bekeken in het Biologisch Archeologisch Instituut in Groningen. Ook zijn we bij archeologen in het veld en bij medewerkers van stichting Raap, die bekijkt hoe archeologische terreinen beter kunnen worden beschermd. Van het Archeologysk Wurkferbân zijn veel vrijwilligers lid, ze zijn nodig voor al het werk.