Nieuwe natuur

05 November 1995

We kijken bij drie projecten die nieuwe natuur moeten opleveren. Bij Appelscha is 200 hectare bos gekapt om het stuifzand in het gebied de ruimte te geven. Niet iedereen begrijpt dit plan van Staatsbosbeheer. Vogelwachters bij Jistrum zijn niet blij met de plannen van Staatsbosbeheer om een stuk land om te vormen naar moeras. De states Staniastate (Oentsjerk) en De Klinze (Aldtsjerk) worden met elkaar verbonden door ruilverkaveling en nieuwe natuur. De landschapsarchitect legt zijn plannen uit, er moet ook een ruiterpad komen.