Nieuwe ruilverkaveling

07 Oktober 2007

Sinds 1990 werkt de overheid aan het realiseren van een aaneengesloten netwerk van beschermde natuurgebieden: de ecologische hoofdstructuur. De EHS moet in 2018 klaar zijn en dan hebben we er in Nederland 275.000 hectare nieuw natuurgebied bij. Als voorbeeld zijn we bij het Alddjip tussen Bakkeveen en Beetsterzwaag. We praten met voor- en tegenstanders, met boswachters, boeren en commissieleden. Met (op archiefbeeld) Sicco Mansholt.