Om Utens: It Frysk Bûn

21 Mei 1998

In het programma Om Utens worden bekende Friezen geportretteerd die buiten Fryslân wonen en werken. Deze uitzending gaat over It Frysk Bûn. Dit is een koepelorganisatie van 27 Fryske Kriten (Friese verenigingen) buiten Fryslân. Door zo’n Fryske Krite kunnen Friezen buiten Fryslân met elkaar in contact komen en behouden ze hun band met Fryslân.