Onderduiken in 'it Lege Midden'

09 April 2006

Hans de Haas kwam als jongen in 1944 met zijn vader Roelof Horreüs de Haas (biologieleraar) als onderduiker naar de boerderij Heach Hiem in de Alde Feanen, bij de familie De Boer. Vader legde van alles vast (in tekst en beeld) over die periode, van overstromingen tot schaatsen. Zoon Hans vertelt erover en laat van alles zien. Er is een tentoonstelling in het Verzetsmuseum en ook gaat hij terug naar de boerderij.