Paulus Folkertsma: een introverte componist

14 Oktober 2007

Paulus Folkertsma (1901-1972) was een van de productiefste en belangrijkste componisten van Friesland. Een bescheiden mens die meer dan honderd stukken heeft geschreven. Folkertsma werd geboren in Wommels, groeide op in Berltsum en woonde zijn leven lang in Aldeboarn waar hij onderwijzer was. Zijn vrouw en vier kinderen kijken terug op zijn leven en hoe hij was. Muziekkenners komen aan het woord over zijn werk en we horen verschillende werken, zoals een opera die hij in 1944 schreef. Op archiefbeeld uit 1967 komt Folkertsma zelf ook aan het woord.