Regels om te controleren

29 Oktober 1995

De AID (Algemene Inspectie Dienst) gaat na of de regels in de landbouw en visserij wel worden nageleefd. We gaan op pad met de inspecteurs en kijken bij beroepsvissers, fuiken en netten, bij boeren en op de veemarkt of ze goed op het vee passen en ook wordt met een helikopter gekeken of er plekken zijn met olie- en mestvervuiling