Rijkdom of achterstand? Over culturele identiteit (deel 1)

15 September 2002

Deel één van een tweeluik over culturele identiteit. Schrijvers Geert Mak en Elsbeth Etty, historicus Goffe Jensma, literatuurhistoricus Herman Pleij, politicus Bertus Mulder en filosoof Lolle Nauta praten over dat begrip. Bestaat er wel een Nederlandse of Friese identiteit? Wanneer is die ontstaan en waar bestaat die uit? Wat is de rol van taal, hoe is dat voor joden en Groningers?