Rijkdom of achterstand? Over culturele identiteit (deel 2)

22 September 2002

Deel twee van een tweeluik over culturele identiteit. Schrijvers Geert Mak en Elsbeth Etty, historicus Goffe Jensma, literatuurhistoricus Herman Pleij, politicus Bertus Mulder en filosoof Lolle Nauta praten over dat begrip. Welke rol speelt taal daarbij? Wat is de toekomst van minderheidstalen? We kijken ook bij het Gronings, Zeeuws en Turks.