Sadwaande: Kleine musea

08 Mei 2002

Deze Sadwaande gaat over kleine musea. Fryslân heeft vele kleine musea. Sinds kort kunnen ze in aanmerking komen voor een kwaliteitskeurmerk. Over wat de voorwaarden daarvoor zijn, horen we van museumconsulent Mirjam Pragt. We kijken ook bij kleine musea: rock'n'rollmuseum in Arum, it Damshûs in Nij Beets en het Admiraliteitshuis in Dokkum Floris wil haar museum ook aanmelden voor het keurmerk.