Sadwaande: Molens

01 Mei 2002

Deze Sadwaande gaat over molens. Fryslân had veel molens en er zijn nu ook nog veel molens. We kijken bij verschillende types zoals de watermolen (in de polder) en de industriemolen (voor graan malen of houtzagen). We horen over de geschiedenis van de molens en kijken hoe een molen precies werkt. Dat doen we in Wanswerd, IJlst en Woudsend. Op het Friesland College knappen leerlingen een molen op Floris heeft natuurlijk ook wel wat met molens.