Samen op weg (1): Van de andere kant

11 April 1999

Programma in twee delen over het proces van Samen op weg: de gereformeerde en hervormde gemeenten komen bij elkaar. We zijn bij de laatste dienst van de gereformeerde kerk in Oosterbierum en bij de vrouwenvereniging. Ook zijn we in Minnertsga waar de hervormden en gereformeerden samen verder gaan. Een proces dat niet altijd even gemakkelijk gaat.