Schrijvers in beeld deel 1: Oud Fries

03 Maart 1988

Het Oudfries is de eerste bekende vorm van het Fries en werd gebruikt tussen de jaren 1100 en 1575. In de eerste uitzending van 'Schrijvers in beeld' wordt meer inzicht gegeven in deze West-Germaanse taal.