Schrijversleven op internet

28 Januari 2001

Vier Friese schrijvers zijn bezig op het nieuwe medium internet. Cornelis van der Wal, Albertina Soepboer, Eeltsje Hettinga en Joop Boomsma vertellen over hun eigen site op internet en wat de voordelen ervan zijn. Ze kunnen zelf werk plaatsen, het is een reclamebord. Hettinga maakt zelfs een internettijdschrift Kistwurk. Schrijver Trinus Riemersma heeft ook een eigen site gemaakt, maar heeft verder niet veel plezier aan het internet en vraagt zich af of het de Friese literatuur verder zal helpen.