Skriuwers yn byld: Jan Wybenga

10 Juni 1990

Jan Wybenga (1917- 1994) was onderwijzer en later leraar Nederlands. Hij won twee keer de Gysbert Japicxpriis, in 1965 en 1977. Met zijn moderne gedichten schokte hij de lezers. Hij kon ook goed tekenen. Hij zat in redacties van literaire bladen en schreef recensies.