Sociale werkvoorziening onder druk

26 Mei 1996

We zijn bij de D.S.W (Dienst Sociale Werkvoorziening) in Leeuwarden waar mensen die geen werk vinden op de reguliere arbeidsmarkt kunnen werken. Ze werken o.a. in de groenvoorziening, schoonmaak, hout, metaal, drukkerij en verpakking. De werknemers hebben het naar hun zin. De minister wil de criteria voor het werk aanscherpen en de ondernemingsraad is daar bezorgd over.