Speuren naar het DNA van dorpen

02 Oktober 2005

Om te zien hoe dorpen kunnen groeien met oog te houden voor karakter en landschap worden Easterlittens als terpdorp in Littenseradiel en Oudega als vaartdorp in Wymbritseradiel nader onderzocht. Bewoners zetten belangrijke plekken op de foto en verschillende deskundigen, zoals architect Gunnar Daan, landschapsarchitect Els van der Laan en architectuurhistoricus Peter Karstkarel, laten hun licht er ook over schijnen.