Stoom afblazen - dualisme in de provincie Fryslân

04 April 2004

Een jaar geleden werd het dualisme in de provinciale politiek ingevoerd. Voortaan bepalen de Staten het beleid en voeren de gedeputeerden dat uit. Het proces gaat met vallen en opstaan, kost veel geld en vooral veel tijd. Voor- en tegenstanders komen aan het woord en beide kanten van het systeem: gedeputeerden Jan Ploeg, Ton Baas en Bertus Mulder en Statenleden Johannes Kramer (FNP), Marianne van Hall-Disch (CDA), Bert Versteeg (PvdA) en Otto van der Galiën (ChristenUnie / SGP).