Stuk voor stuk lieve kinderen

19 Maart 2000

We zijn op scholengemeenschap Piter Jelles in Leeuwarden waar een schoolagent over zijn werk vertelt. Naar aanleiding van de dood van Meindert Tjoelker is een plan gemaakt om het geweld in de stad terug te dringen. Een kleine groep jeugd vertoont ongewenst gedrag en daar wordt op ingezet. Pedagoog Lauk Woltring onderzoekt jeugdgedrag en Buro Halt begeleidt jongeren.