Sult in beweging

03 December 2006

In 1996 werd theatergroep Sult opgericht in de Súdwesthoeke. Doel was om locatietheater te maken. Sult bestaat 10 jaar en met de leden van het eerste uur, Pieter Stellingwerf, Ytsje Hettinga, Ytsje Kramer, Feikje Hovenga en Jan Eekma, kijken we terug. Ook zijn we bij de repetities voor het nieuwe stuk en bij theatraal bedrijf BUOG dat decors maakt.