Under Fjoer 0302 Carel ter Linden

22 September 2004

Dominee Carel ter Linden, die bekend geworden is als "huisdominee" van het Koninklijk Huis, maar ook als opinieleider in de Protestantse Kerk Nederland, waar hij de vrijzinnige kant vertegenwoordigt.