Van harte pardon - asiel in Fryslân

29 Februari 2004

We zien hoe het gaat met de opvang van vluchtelingen, asielzoekers en praten met hulpverleners. Op verschillende plekken worden mensen opgevangen, zoals in Witmarsum, mensen wachten op de procedure, sommigen zijn al uitgeprocedeerd. We horen over schrijnende gevallen, waarvoor geprobeerd wordt een vergunning aan te vragen. We zijn ook bij een school en kerk in Oosterbierum waar asielzoekers meedraaien in het gewone leven.