Van spitkeet tot serre (deel 2)

19 Mei 2002

Tweeluik over de woningbouw door de jaren heen. We zien veel archiefbeeld. Na de oorlog begint de Wederopbouw, er is grote behoefte aan woningen. Duplexwoningen en spitlevelwoningen worden ontworpen en nieuwe wijken als Bilgaard met allerlei woonvormen in één wijk, van laag- tot hoogbouw met voorzieningen en veel groen. De eerste bewoners van Heechterp wonen nog steeds in de Leeuwarder wijk. In Hallum werd de 50.000ste woningwetwoning opgeleverd in 1966, de bewoners wonen er nu nog. In de jaren zeventig werd het minder recht en kwamen er wijken met 'hofjes' en groen zoals Aldlân in Leeuwarden. Ook woningcorporaties veranderden, huurwoningen kwamen in de verkoop, werden gesloopt of juist opgeknapt. Een nieuw tekort aan huurwoningen dreigt.