Vissen

14 September 1997

We nemen een kijkje bij verschillende vormen van vissen: binnenvissers op aal met fuiken, zoals Halbe Elsinga op de Alde Feanen of met stroom, zoals Klaas Poelman en Leo Kloosterman bij Sneek. We zijn bij twee palingkwekerijen, één op IPC Dier in Oentsjerk en een professionele in Tzum en bij de mosselvissers in de Waddenzee die allemaal hun eigen gebied hebben.