Vissen in troebel water

22 Mei 2005

Documentaire over de terugloop van de visstand van aal en snoekbaars. In 2005 waren er in Fryslân nog 20 binnenvissers die op aal visten. Van de 90.000 sportvissers visten 4000 op snoekbaars. De snoekbaars- en aalstand is daardoor sterk achteruit gegaan. Stroperij wordt als belangrijkste oorzaak gezien.