Vrouwen als voorgangers

24 April 1994

In dit programma zijn drie portretten van drie vrouwen in de kerkelijke wereld. Alie de Lange is pastor in de katholieke Bonifatiuskerk in Leeuwarden, Rieny de Ruiter is Heilsoldate (Leger des Heils) in Harlingen en Corry Nicolay is dominee in de hervormde gemeente Arum/Kimswerd. We zien de vrouwen aan het voorgaan in de gemeente in de mis/dienst en ze vertellen over hun roeping en missie.